Loonadministratie uitbesteden

De loonadministratie of salarisverwerking is een specialistisch vakgebied. Bij de Kubus Coöperatie is de loonadministratie centraal geregeld door onze vestiging Kubus Lonen. Ook Kubus Heerlen maakt gebruik van de specialistische kennis van Kubus Lonen maar blijft natuurlijk altijd het vaste aanspreekpunt in de loonadministratie.

Voor wie doen wij de loonadministratie?

Iedere klant van Kubus Heerlen waarbij sprake van één of meerdere personeelsleden kan bij ons terecht voor de loonadministratie. Voor DGA’s ofwel de Directeur Groot Aandeelhouders bij BV’s gelden zelfs speciale tarieven. Let wel, loonadministratie is iets anders dan personeelsadministratie dus zaken als verlofadministraties en personeelsdossiers behoren niet standaard tot deze dienstverlening.

Hoe doen wij uw loonadministratie?

U meldt u (als werkgever) en uw medewerkers aan via Kubus Heerlen en deze gegevens aan en deze gegevens worden door Kubus lonen ingevoerd in het centrale cloudgebaseerde salarisverwerkingssysteem, NMBRS.
Kubus Lonen verzorgt vervolgens de salarisberekening, de loonstroken en jaaropgaven voor de medewerker. Bij het verzorgen van de salarissen houden we uiteraard rekening met geldende CAO’s.
Mocht er sprake zijn van een pensioen dan zorgt Kubus Lonen tevens dat de juiste gegevens bij het pensioenfonds terechtkomen.
De loonaangiftes- en stroken worden door Kubus Lonen verzorgd middels de werkgevers- en medewerkers login of door Kubus Heerlen aan u toegezonden.

Psst… Snel in contact komen?

Ben je geïnteresseerd in onze diensten en wil je meer informatie? Laat hieronder je telefoonnummer achter en we bellen je zo snel mogelijk.

Hoe verkrijgen mijn werknemers de informatie betreffende de loonadministratie?

Bij het verstrekken van de salarisstroken, jaaropgaven en andere loonadministratie gerelateerde zaken aan werknemers kunnen we op twee manieren te werk gaan.

Alle verstrekte informatie verloopt via de werkgever
Alle verstrekte informatie verloopt rechtstreek aan de werknemers

Loonadministratie via de werkgever

Het is fijn om als werkgever het gevoel te hebben in control te zijn. Daarom zou het kunnen dat u de salarisstroken en andere personeelszaken liever zelf overhandigt aan uw werknemers. Kubus Heerlen fungeert als vaste aanspreekpunt en reikt u de loonadministratie periodiek aan. Is er sprake van tussentijdse mutaties? Geen probleem, Kubus Heerlen verneemt het graag en regelt de verwerking.

Loonadministratie via de werknemersportaal

Bent u een drukbezette ondernemer en streeft u naar een volledige ontzorging van uw loonadministratie? Dat kan. Kubus Heerlen biedt via Kubus Lonen ook de mogelijkheid van online werknemersportalen. Uw medewerkers ontvangen de salarisstroken en jaaropgaven per mail. Alle informatie blijft op deze manier altijd netjes bewaard. Uiteraard ontvangt u van ons voorafgaande aan de salarisstroken de controlestroken zodat u vooraf de gelegenheid krijgt om de laatste check te doen.

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden en tarieven in loonadministratie?
Neem gerust contact met ons voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Contact opnemen

Inbegrepen diensten en services

 • Salarisstroken per 4 weken, maand of kwartaal
 • Registratie van verschillende reserveringen, leningen, fietsplan, levensloop en loonbeslagen
 • Verschillende automatische signaleringen, zoals leeftijdsverhogingen, dienstjubilea, einddata arbeidsovereenkomsten, etc
 • Signalering van cao-wijzigingen en -verplichtingen
 • Berekenen van premiekorting en afdrachtvermindering
 • Aanleveren van binnen- en buitenlandse betaalopdrachten
 • Periodieke overzichten naar wens, zoals een loonstaatje
 • Berekenen en inzenden van loonaangifte
 • Jaaroverzichten voor het opstellen van uw jaarrekening
 • Jaaropgaves van werknemers
 • Aan- en afmelden van werknemers bij het pensioenfonds
 • Pro-formaberekeningen
 • Telefonische ondersteuning bij salariszaken

Persooneelsadviezen

Kubus kan ook bij al je personeelszaken van dienst zijn. Wij fungeren graag als vraagbaak voor je op het gebied van personeel, het opstellen en controleren van arbeidscontracten en beëindigingsovereenkomsten of voor de screening van de salaris- en personeelsadministratie, zoals subsidiemogelijkheden. Ook adviseren we bij arbeidsrecht, sociale verzekeringen, loonbelastingen en andere personele zaken.

Contact opnemen

Onze diensten

Accountancy
Administratie
Belastingen
Loonadministratie
Online boekhouden
Financieel advies
Bedrijfsadvies