Accountancy

In het netwerk van Kubus zitten ook accountantskantoren. Toch is de kans groot dat u met uw onderneming geen accountantsverklaring, dus geen accountant, nodig hebt. Van de 1,3 miljoen ondernemingen in Nederland zijn er naar schatting 20.000 die een verplichte accountantsverklaring nodig hebben. Een natuurlijk persoon, zoals een vof, een maatschap of een eenmanszaak heeft – enkele uitzonderingen daargelaten – geen accountant nodig voor de reguliere administratie of jaarekening.

Uitzonderingen op de regel van natuurlijke personen zijn bedrijven die aangesloten zijn bij de SGR of de NIWO, en subsidielichamen. Van deze bedrijven en instellingen wordt – zij het beperkt – verlangd dat er een accountantsverklaring wordt verstrekt bij de jaarrekening.

Als bestuurder van een rechtspersoon, zoals een bv, nv, coöperatie of stichting heeft u alleen een accountantsverklaring nodig als de waarde van alle activa (minus reserve deelnemingen en herwaarderingsreserve) hoger is dan 4.4m en uw omzet meer dan 8.8m, en als meer dan 50 man in dienst hebt.

Boekhoudersverklaring

Bij Kubus zijn [accountantskantoren] aangesloten die uw accountantsverklaring kunnen verzorgen. Voor de meeste Nederlandse ondernemingen (99%) volstaat de aanzienlijk goedkopere boekhoudersverklaring. Bijvoorbeeld ter verantwoording van de gerealiseerde omzet voor de verzekering, bij een te verlenen subsidie, voor ondersteuning van een financieringsaanvraag bij de bank of voor een onafhankelijk (boekhouders)verklaring voor de BBZ-aanvraag bij de gemeente.